Back to Seasons

Back to Seasons

Kembali ke Musim

Kembali ke Musim

กลับสู่ฤดูกาล

กลับสู่ฤดูกาล

<strong>Robledillo de Gata</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CN0Oc0irVHz/' target='_blank'><strong>@viatgera_fotitos</strong></a> on Instagram.
<strong>Ríomalo De Abajo, Extremadura</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CLmf5a1AxWS/' target='_blank'><strong>@spain</strong></a> on Instagram.
<strong>Cáceres</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CK68HUWIa7b/' target='_blank'><strong>@tontxu33</strong></a> on Instagram.
×

Caceres

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

This historic city of Extremadura, known as the “town of 1001 escutcheons”, is always worth visiting. You can feel like a time traveller as you walk along any of its narrow cobbled streets. Surrounded by mansions, Renaissance palaces and churches crowned by storks’ nests, you’ll understand why Cáceres is a World Heritage City.

Kota Extremadura yang bersejarah ini, yang dikenali sebagai "bandar 1001 orang pengawal", selalu dikunjungi. Anda boleh merasa seperti pengembara masa semasa anda berjalan di mana-mana jalan kecilnya yang sempit. Dikelilingi oleh rumah besar, istana Renaissance dan gereja yang dimahkotai oleh sarang bangau, anda akan memahami mengapa Cáceres adalah Bandar Warisan Dunia.

เมืองประวัติศาสตร์แคว้นเอกซ์เตรมาดูราซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "เมืองแห่งโล่ห์ 1001 อัน" นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมเสมอ คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นนักท่องเวลาขณะที่คุณเดินไปตามถนนที่ปูด้วยหินแคบๆ พระราชวังยุคเรอเนซองส์และโบสถ์ที่มีรังนกกระสา คุณจะเข้าใจว่าทำไม กาเกเรสจึงเป็นเมืองมรดกโลก เตรียมกล้องของคุณให้พร้อมเพื่อสร้างความอมตะให้เป็นหนึ่งในใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยที่สุดของสเปน

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Catedral De Burgos</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNkkAGCr9-o/' target='_blank'><strong>@spain</strong></a> on Instagram.
<strong>Salto del Nervión</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNX5xH7LT24/' target='_blank'><strong>@vipealotravel</strong></a> on Instagram.
<strong>Cascada, Salto Del Nervion</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CLpDhoWrMug/' target='_blank'><strong>@_patxi_perez</strong></a> on Instagram.
×

Burgos

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Burgos, a city in Castilla-Leon situated in the Pilgrim's Road to Santiago de Compostela, still preserves important vestiges of its medieval splendour. The city, which was the capital of the unified kingdom of Castilla-Leon for five centuries, boasts a masterpiece of Spanish Gothic architecture: the cathedral of Burgos, declared World Heritage.

Burgos, sebuah kota di Castilla-Leon yang terletak di Jalan Pilgrim ke Santiago de Compostela, masih mempertahankan sisa-sisa penting dari kemegahan abad pertengahannya. Kota itu, yang merupakan ibu kota kerajaan bersatu Castilla-Leon selama lima abad, menawarkan karya seni bina Gothic Sepanyol: katedral Burgos, yang diisytiharkan sebagai Warisan Dunia.

บูร์โกส เมืองในแคว้นกัสติยา-เลออน ที่ตั้งอยู่บนถนนของผู้แสวงบุญไปยังซานติอาโก เดอ กอมโพสเตลา ยังคงรักษาร่องรอยที่สำคัญของความงดงามในยุคกลางไว้ เมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกัสติยา-เลออน ที่รวมกันเป็นหนึ่งเป็นเวลาห้าศตวรรษ มีผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกแบบสเปน คืออาสนวิหารบูร์โกส ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Embalse de Anchuricas</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CP_CkMOr7Ka/' target='_blank'><strong>@ortizmatobella</strong></a> on Instagram.
<strong>Baeza, Andalucia</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNaeesRrbj8/' target='_blank'><strong>@visiedojv</strong></a> on Instagram.
<strong>Jaén</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CMKn8l6H-t6/' target='_blank'><strong>@spain</strong></a> on Instagram.
×

Jaen

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

This provincial capital boasts the largest number of protected spaces and castles and fortresses in Spain, and stands in a setting of olive groves.

Ibu kota provinsi ini memiliki sejumlah ruang dan istana dan benteng yang dilindungi terbesar di Sepanyol, dan berdiri di kawasan kebun zaitun.

เมืองหลวงของจังหวัดแห่งนี้มีพื้นที่คุ้มครอง ปราสาทและป้อมปราการมากที่สุดในสเปน และตั้งอยู่ในพื้นที่ของไร่ต้นมะกอก

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Lagos de Saliencia</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CQlqdLDr3OT/' target='_blank'><strong>@rebeca_viajeros30</strong></a> on Instagram.
<strong>Puerto Deportivo de Gijón</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNvE3ruFBJ9/' target='_blank'><strong>@anarodriguezvalle</strong></a> on Instagram.
<strong>Santuario De Covadonga-Asturias</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNIc86CLBeW/' target='_blank'><strong>@viajaentusofa</strong></a> on Instagram.
×

Asturias

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Six villages in Asturias - Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariegu and Villaviciosa - are known as the “Cider District”. As well as tasting the delicious cider traditionally produced in the area, if you visit around late April and early May you can see Apple Blossom Week and stroll around the orchards, take selfies in a sea of white flowers, learn the special cider pouring technique, and enjoy special menus for the occasion.

Enam kampung di Asturias - Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariegu dan Villaviciosa - dikenal sebagai "Distrik Cider". Serta mencicipi sari enak yang dihasilkan secara tradisional di kawasan itu, jika anda berkunjung sekitar akhir April dan awal Mei, anda dapat melihat Apple Blossom Week dan berjalan-jalan di sekitar kebun, mengambil gambar selfie di lautan bunga putih, pelajari teknik penuaian sari khas, dan nikmati menu khas untuk majlis ini.

หมู่บ้าน 6 แห่งในอัสตูเรียส ได้แก่ บิเมเนส กาบราเนส โคลุนกา นาวา ซารีกู และ วิลลาวิซิโอซา เป็นรู้จักในนาม "เขตไซเดอร์" นอกจากจะได้ชิมไซเดอร์แสนอร่อยที่ผลิตขึ้นในพื้นที่แล้ว หากมาเที่ยวประมาณปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม คุณสามารถชมสัปดาห์ที่ดอกแอปเปิ้ลผลิบาน และเดินเล่นรอบสวนผลไม้ ถ่ายเซลฟี่ในทะเลดอกไม้สีขาว เรียนรู้เทคนิคการเทไซเดอร์แบบพิเศษ และเพลิดเพลินกับเมนูพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Castillo de Zafra</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CQEMHb5rsEg/' target='_blank'><strong>@javiermartinezqueralt</strong></a> on Instagram.
<strong>Sigüenza, Castilla-La Mancha</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/COdbK6QIN0O/' target='_blank'><strong>@gloriadama02</strong></a> on Instagram.
<strong>Sierra de Ayllón</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CNAg4ADroLD/' target='_blank'><strong>@spain</strong></a> on Instagram.
×

Guadalajara

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

It is located in central Spain, in the northeast of the Castile-La Mancha region. The best way to discover the area's rural landscapes is to visit its famous Black Architecture villages. There are also several protected natural spaces in the province, such as the beech forest in the Tejeda Negra Nature Reserve.

Ia terletak di tengah Sepanyol, di timur laut wilayah Castile-La Mancha. Kaedah terbaik untuk mengetahui pemandangan luar bandar di kawasan ini adalah dengan mengunjungi perkampungan Black Architecture yang terkenal. Terdapat juga beberapa tempat semula jadi yang dilindungi di provinsi ini, seperti hutan beech di Cagar Alam Tejeda Negra.

ตั้งอยู่ในทางตอนกลางของสเปน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคกัสติยา-ลา มันชา วิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจภูมิทัศน์ชนบทของพื้นที่คือการเยี่ยมชมหมู่บ้านสถาปัตยกรรมสีดำที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองหลายแห่งในจังหวัด เช่น ป่าบีชในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Tejeda Negra

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Iznájar, Andalucia</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CPTQ5UVq_QF/' target='_blank'><strong>@andaluciaconexion</strong></a> on Instagram.
<strong>Mezquita-catedral de Córdoba</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CK9g72ZsB47/' target='_blank'><strong>@aldoori.1</strong></a> on Instagram.
<strong>Córdoba</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CLr3MX_lvAD/' target='_blank'><strong>@rutaideal</strong></a> on Instagram.
×

Cordoba

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Córdoba is famous around the world for its Great Mosque. Its historic old town is a World Heritage site, full of little streets to be explored, courtyards full of flowers, inviting squares and lively taverns where you can enjoy a good flamenco performance or try the local cuisine.

Córdoba terkenal di seluruh dunia kerana Masjid Agungnya. Bandar lamanya yang bersejarah adalah tapak Warisan Dunia, penuh dengan jalan-jalan kecil untuk diterokai, halaman yang penuh dengan bunga, dataran menarik dan kedai yang meriah di mana anda dapat menikmati persembahan flamenco yang baik atau mencuba masakan tempatan.

คอร์โดบามีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องมัสยิดใหญ่ เมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกนั้นเต็มไปด้วยถนนสายเล็กๆ ให้สำรวจ สนามหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ จัตุรัสที่น่าดึงดูดใจ และร้านเหล้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงฟลาเมงโกหรือลิ้มลองอาหารท้องถิ่น เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฤดูใบไม้ผลิเมื่อมีกลิ่นหอมของดอกมะลิและดอกส้มลอยอยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองตามประเพณีของคอร์โดบา

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Girona</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/COsqQEbrL93/' target='_blank'><strong>@spain</strong></a> on Instagram.
<strong>Pont de les Peixateries</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CN-hrwiLDg0/' target='_blank'><strong>@sterxel</strong></a> on Instagram.
<strong>Castellfollit de la Roca</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CIL2AjrFVmw/' target='_blank'><strong>@joanserrallonga</strong></a> on Instagram.
×

Girona

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

The city of Girona bursts into flower in May in its own unique way. Its squares, gardens, courtyards and monuments become the setting for creative floral compositions. This is the festival of Temps de Flors. The so-called “City of the Four Rivers”, shows us a historic centre dominated by medieval buildings and reminders of Romans, Arabs and Jews.

Bandar Girona berbunga pada bulan Mei dengan cara tersendiri. Dataran, kebun, halaman dan monumennya menjadi tempat untuk komposisi bunga kreatif. Ini adalah festival Temps de Flors. Yang disebut "Kota Empat Sungai", menunjukkan pusat bersejarah yang dikuasai oleh bangunan abad pertengahan dan peringatan orang Rom, Arab dan Yahudi.

ดอกไม้ของเมืองฌิโรนาออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤษภาคม บริเวณจัตุรัส สวน ลาน และอนุสาวรีย์จึงกลายเป็นสถานที่สำหรับการจัดดอกไม้สร้างสรรค์ เรียกว่าเทศกาลดอกไม้ Temps de Flors เมืองที่ถูกเรียกว่าเป็น “เมืองแห่งแม่น้ำทั้ง 4” เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยอาคารในยุคกลางและเครื่องเตือนของชาวโรมัน ชาวอาหรับ และชาวยิว

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Garachico, Canarias</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CFcaTYpDFnY/' target='_blank'><strong>@murzielaga</strong></a> on Instagram.
<strong>Masca, Canarias</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CFKYqSeANoS/' target='_blank'><strong>@albertosilva92</strong></a> on Instagram.
<strong>Hermigua, Canarias</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CFC5N33g8yW/' target='_blank'><strong>@jonwillama</strong></a> on Instagram.
×

San Cristobal

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Streets that retain the layout of the 16th century town, historical mansions in pastel colours with stone porticoes, interior courtyards with wooden balconies, welcoming shops and restaurants, friendly people with a charming accent, a lively university atmosphere.

Jalan-jalan yang mengekalkan susun atur kota abad ke-16, rumah-rumah bersejarah dalam warna pastel dengan portik batu, halaman dalaman dengan balkoni kayu, menyambut kedai dan restoran, orang ramah dengan aksen yang menawan, suasana universiti yang meriah.

ถนนที่คงรูปแบบของเมืองในศตวรรษที่ 16 เอาไว้ คฤหาสน์เก่าแก่สีพาสเทลพร้อมระเบียงหิน ลานภายในพร้อมระเบียงไม้ ร้านค้าและร้านอาหารที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้คนที่เป็นมิตรด้วยสำเนียงที่มีเสน่ห์ บรรยากาศแบบมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>Plaza De España</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CLewT69B0xL/' target='_blank'><strong>@djishots_maxi</strong></a> on Instagram.
<strong>Sevilla, Andalucia</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CPYak5Ers-h/' target='_blank'><strong>@mimafons</strong></a> on Instagram.
<strong>Museum of Art and Popular Customs, Sevilla</strong> by <a href='https://www.instagram.com/p/CPYak5Ers-h/' target='_blank'><strong>@avargasolivares</strong></a> on Instagram.
×

Seville

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Between April and May, it is Seville’s turn with its April Fair when its site and stands are full of people dancing “sevillanas” and enjoying themselves. Seville is a city that leaves its mark, and many people define it as special. It might be because of the grandeur of its monuments.

Antara bulan April dan Mei, giliran Seville dengan Pameran Aprilnya apabila laman web dan tempatnya penuh dengan orang yang menari "sevillanas" dan menikmati diri mereka sendiri. Seville adalah sebuah bandar yang meninggalkan tanda, dan banyak orang mendefinisikannya sebagai istimewa.

ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เมืองเซบียาจะถึงคิวจัดงานเทศกาลเดือนเมษายน (April Fair) เมื่อสถานที่จัดงานและอัฒจันทร์เต็มไปด้วยผู้คนที่เต้นระบำ “Sevillanas” และสนุกสนานไปกับมัน เซบียาเป็นเมืองที่ทิ้งร่องรอยไว้ และหลายคนนิยามว่าเมืองนี้เป็นเมืองพิเศษ อาจเป็นเพราะความยิ่งใหญ่ของอนุสรณ์สถาน

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
<strong>María Pagés, flamenco dancer Jerez Festival</strong> on <a href='https://www.spain.info/en/calendar/festival-jerez/' target='_blank'><strong>Spain Official Website</strong></a>.
<strong>Grape harvest festival in Jerez de la Frontera</strong> by <a href='https://www.spain.info/en/calendar/grape-harvest-festival-jerez/' target='_blank'><strong>@Ayuntamiento</strong></a> on Spain Official Website.
<strong>View of Jerez de la Frontera</strong> on <a href='https://www.spain.info/en/aeroplane/jerez-airport/' target='_blank'><strong>Spain Official Website</strong></a>.
×

Jerez de la Frontera

Best Time
to Travel

Masa Terbaik
Untuk Melancong

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการมาเยือน

:

Jerez de la Frontera, well known for its wines, its horses and its flamenco, preserves a historic centre that has been declared a historic artistic site. One of the noblest towns in Cádiz brings together the splendour of aristocratic palaces with the popular flavour of typically Andalusian houses.

Jerez de la Frontera, terkenal dengan anggurnya, kudanya dan flamenco, memelihara pusat bersejarah yang telah diisytiharkan sebagai tempat seni bersejarah. Salah satu bandar paling mulia di Cádiz menyatukan kemegahan istana bangsawan dengan rasa popular rumah-rumah Andalusia yang popular.

เจเรซ เดอ ลา ฟรอนเตรา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องไวน์ ม้า และฟลาเมงโก ยังคงรักษาศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานทางศิลปะ เมืองที่สง่าที่สุดแห่งหนึ่งในคาดีส ได้รวบรวมความงดงามของพระราชวังของชนชั้นสูงเข้ากับกลิ่นอายของบ้านสไตล์อันดาลูเซียที่ได้รับความนิยม

Learn More
Maklumat Lanjut
เรียนรู้เพิ่มเติม
Caceres

Caceres

Burgos

Burgos

Jaen

Jaen

Asturias

Asturias

Guadalajara

Guadalajara

Cordoba

Cordoba

Girona

Girona

San Cristobal

San Cristobal

Seville

Seville

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera